ป้องกัน: สถิติเชิงบรรยายหรือพรรณนา

Posted: มิถุนายน 19, 2011 in ปริญญาโท ปี 1, ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

เรื่องนี้มีรหัสผ่านป้องกัน ใส่รหัสผ่านเพื่อดูความเห็น: