การวิเคราะห์สารสนเทศในศูนย์การให้บริการ

Posted: มิถุนายน 26, 2011 in การจัดการสารสนเทศ (Information Management)

การจัดการสารสนเทศในศูนย์บริการให้ประชาชนเข้าถึง ควรมีกำหนดบริบทของศูนย์ ว่าทำเกี่ยวกับอะไร และอาจจะมีการใช้ข้อมูลใด้บ้าง ทำเป็นระบบสารสนเทศ ทำให้ในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลทางผู้ใช้บริการ หรือ สื่อสารกับผู้รับบริการในระยะ การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ และการจัดการระบบสารสนเทศ ของศูนย์ดูแลสุขภาพ

1. การจัดเตรียมสารสนเทศ กำหนดวิธีการจัดการสารสนเทศ การดูแลสุขภาพพื้นฐาน ตลอดจนการให้บริการทั่วไป

2. จัดเตรียมบุคคลกร ในแต่ละด้านให้พร้อม และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการเกี่ยวงานบริการ

3. วิธีการเข้าถึงของศูนย์บริการศุนย์สุขภาพ มีการบริการในสถานที่ต่าง หรือใช้สื่อออนไลน์ในการติดกับกลุ่มเป้าหมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s