ตัวแบบต่างๆ ของระบบองค์การ

Posted: มิถุนายน 26, 2011 in ปริญญาโท ปี 1

นับว่าเป็นความสำเร็จขององค์การที่สามารถทำตามเป้าหมาย และสำเร็จสูงสุด ซึ่งองค์การต่างๆ ต้องที่จะเป็นเช่นั้น แต่กว่าจะก้าวไปสู่องค์การที่มีความสำเร็จต้องประกอบด้วยหลายส่วน ทั้งบุคลากร การวางแผน การจัดการภายใน รวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้น จึงได้มีการคิดตัวแบบขององค์การเพื่อเสนอแนวคิดการตัวแบบองค์การต่างๆ ที่เหมาะสม สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะจะเสนอแนวทางการใช้ตัวแบบทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศ

ปัจจุบันแนวทางด้านระบบต่างๆ ของตัวแบบและคำศัพท์บางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฏีระบบ จึงมีการใช้ตัวอย่างเพื่อกำหนดทั้งตัวแบบและคำศัพท์เฉพาะให้เป็นรูปธรรมมา ณ จุดนี้จะมีการพิจารณาตัวแบบบางอย่างที่นำมาใช้เมื่อบรรยายลักษณะต่างๆ ขององค์การ ระบบข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมขององค์การ

  1. ตัวแบบทั่วไปขององค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ (A general model of the organization and its external environment)  ระบบเปิดที่ใช้บอกลักษณะต่างๆ ขององค์การทั้งหลาย ซึ่งเป็นตัวแบบหนึ่งที่ต้องพบบ่อยๆ ในองค์การส่วนใหญ่ประเด็นหลักที่ต้องสนใจใจการจัดการ บุคลากร ปัจจัยต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจซึ่งองค์การดำเนินการอยู่จึงควรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ เพื่อพิจารณาให้เกิดศักยภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสารสนเทศขององค์การ
  2. ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic-planning models)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s