คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง (สอบอาทิตย์นี้)

Posted: กรกฎาคม 15, 2011 in ภาษาอังกฤษ (English )

ข้อที่                               ช่อง 1                            ช่อง 2                                     ช่อง 3

1                                      eat                                   ate                                       eaten

2.                                    drink                            drank                                   drunk

3.                                   sleep                              slept                                      slept

4.                                   learn                             learned                                learned

5.                                   write                              wrote                                  writen

6.                                   study                            studied                                studied

7.                                 draw                               drew                                      drawn

8.                                  sing                                sang                                        sung

9.                                 sit                                     sat                                           sat

10.                              see                                 sow                                         seen

11.                               listen                               listened                              listened

12.                                talk                                  talked                                  talked

13.                               go                                    want                                       gone

14.                                do                                  did                                             done

15.                           has/have                          had                                             had

16.                                 add                                  added                              added

17.                               scan                              scaned                                    scaned

18.                             Orgamizing                     Organited                              Organized

19.                             use                                     used                                           used

20.                           Try                                      tried                                              tried

21.                               describe                              described                     described

22.                              wark                                     warked                                  warked

23.                           predict                              predicted                            predicted

24.                         age                                            aged                                       aged

25.                             make                                            made                              made

26.                           take                                          took                                        taken

27.                           find                                      found                                      found

28.                          download                              downloaded                       downloaded

29.                         watch                                       watched                            wathed

30.                        think                                        thought                                 thought

31.                           send                                           sent                                     sent

32.                           email                                       emailed                                 emailed

33.                          fix                                                  fixed                                     fixed

34.                       search                                        searched                               searched

———————————————————————————————————–

ความอนุเคราะห์จาก ซีตี

แบแอร์ พิมพ์เอง ช่วยตรวจด้วยน่ะ

ขอบคุณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s