ระบบดิ้วอี้ การจัดหมวดหมู่หนังสือ

Posted: กรกฎาคม 20, 2011 in บริการสารสนเทศ (Information Service)

เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) คือใคร

 เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมขึ้น ดิวอี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในวงการห้องสมุดและบรรรณารักษศาสตร์ เพราะนอกจากจะเป็นผู้คิดระบบการจัดหมู่แบบระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) แล้ว ยังเป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่ม ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกันซึ่งเป็นสมาคมอาชีพบรรณารักษ์แห่งแรกในโลก สมาคมนี้ได้มี การฉลองครบรอบร้อยปีของการจัดตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1976 ยังเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์แห่งแรกขึ้น ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กเมื่อ ค.ศ. 1887 และได้ออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ฉบับแรก

ดิวอี้ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1851 ดิวอี้มีความสนใจงานห้องสมุดเป็นพิเศษ ในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแอมเมอร์สต์ ( Amherst College ) ในรัฐแมสซาจูเซท ได้สมัครเข้าทำงานห้องสมุดในวิทยาลัยนั้นใน ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ ดิวอี้ไปดูงานด้านการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1873 ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการห้องสมุดของวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้ใช้ในห้อง สมุดของวิทยาลัยนั้น (Elliott 1981 : 666-671)

ดิวอี้ เริ่มพิมพ์หนังสือการจัดหมวดหมู่ครั้งแรกของเขาโดยให้ชื่อว่า A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphletts of a Library เมื่อปี ค.ศ. 1876 ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงนำไปใช้ในหลายประเทศ ฉบับพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1876 ประกอบไปด้วยตารางการจัดหมวดหมู่ 44 หน้า หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ดัดแปลงมาจากการจัดหมวดหมู่ ฮาร์ริส ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการจัดหมวดหมู่ของ ฟรานซิส เบคอน มาก่อน

ดิวอี้ เป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมใหม่ๆในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์มากมายตาม ที่กล่าวมาข้างต้น และ ยังมีกิจกรรมอื่นๆในการ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น การจัดตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งนิวยอร์ค ( New York Library Association) ซึ่งเป็นตัวอย่าง แก่สมาคมห้องสมุดอื่นๆทั่วโลกตามมาภายหลัง

ประวัติการทำงานของ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey)

1874 –> ผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่ Amherst College (ปริญญาตรี)

1883-1888 –> หัวหน้าบรรณารักษ์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

1888-1906 –> ผู้อำนวยการห้องสมุดมลรัฐนิวยอร์ค

1890-1892 –> ประธานสมาคมห้องสมุดรัฐนิวยอร์ค (NYLA)

1888-1900 –> ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ค

 

ดิวอี้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1931

 

ผลงานสำคัญของเมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey)

– ผู้คิดค้นระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยม หรือ ระบบการจัดหมวดหมู่ดิวอี้

– ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA : American Library Association)

– ผู้จัดตั้งโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์แห่งแรก (มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์ก)

– ออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ฉบับแรก

– ผู้จัดตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งนิวยอร์ค (New York Library Association)

และกิจกรรมอื่นๆ ของวิชาชีพบรรณศาสตร์

ระบบทศนิยมดิวอี้ (อังกฤษ: Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)
หมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ต่างๆ

หมวดใหญ่

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 1 แบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้

  • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
  • 100 ปรัชญา
  • 200 ศาสนา
  • 300 สังคมศาสตร์
  • 400 ภาษาศาสตร์
  • 500 วิทยาศาสตร์
  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
  • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง
  • 800 วรรณคดี
  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

– การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น  100 หมวดย่อย  ยกตัวอย่างเช่น

             500 วิทยาศาสตร์

             510 คณิตศาสตร์

             520 ดาราศาสตร์

             530 ฟิสิกส์

             540 เคมี

             550 วิทยาศาสตร์โลก

             560 บรรพชีวินวิทยา

             570 ชีววิทยา

             580 พฤกษศาสตร์

             590 สัตววิทยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s