การสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ (OPAC)

Posted: สิงหาคม 6, 2011 in บริการสารสนเทศ (Information Service)

 

เป็นการสืบค้นทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในหอสมุด ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated Library System for Thai Higher Education Institute) ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ รวมถึงการตรวจสอบการยืม การต่ออายุการยืม และการจองทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้อื่นยื

ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานรินทณื และ 96 มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกศ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นเอง เช๋น ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มอ.ปัตตานี ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง เป็นต้น รวมทั้งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศหน่วยงานราชการ หน่วยงานวิชาการ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหอสมุดและการบริการที่น่าสนใจ ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ และคำแนะนำการใช้บริการ การสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s