Data Center มีความสำคัญอย่างไร?

Posted: พฤศจิกายน 7, 2011 in การจัดการสารสนเทศ (Information Management)

ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะในการบริหารงาน การติดต่อสื่อสารรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล และนอกเหนือจากการให้ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยแล้ว ทุกองค์กรยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีเหล่านั้นให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หน้าที่สำคัญของศูนย์ Data Center ในปัจจุบันไม่ใช่การเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบไอทีองค์กร ให้สามารถบริการลูกค้าและบุคคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้องค์กรที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์สำรองข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาหรือการเลือกใช้บริการ Data Center เป็นอย่างมาก
ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure)
PTT ICT Green Data Center มีความ สามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหาย ณ จุดใดจุดหนึ่ง กล่าวคือ ไม่ว่าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดหรือหยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้โดยที่การใช้งานระบบและการสื่อสารทุกอย่างของ ลูกค้าจะไม่หยุดชะงัก

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า และไฟฟ้าสำรอง (Power System)
PTT ICT Green Data Center มี Generator เพื่อ จ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ อย่างต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ที่ PTT ICT เลือกใช้นี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า Fly Wheel UPS (Battery Less) อันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection)
PTT ICT ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างดีเยี่ยม โดยมีการติดตั้งหัวฉีดและอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ HSSD (High Sense Smoke Detector) ทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบ Pro-active นอกจากนี้ ระบบดับเพลิงยังเป็นแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น (Cooling & Air Flow)
ระบบปรับอากาศเป็นระบบ Water Cooled Chiller คือ ใช้การใช้น้ำเย็นจากอาคารในการให้ความเย็น โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยการใช้เทคนิค การปล่อยลมเย็นใต้พื้นเพื่อกระจายความเย็น ให้ทั่วบริเวณ

ระบบความปลอดภัย (Security Protection)
ในส่วนของห้อง Data Center มีการป้องกันความปลอดภัยโดยการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ดและการสแกนลายนิ้วมือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิดในทุกพื้นที่ของห้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยของห้อง Data Center และระบบคอมพิวเตอร์

ขอบข่ายการให้บริการของ PTT ICT Green Data Center
ปัจจุบัน PTT ICT Green Data Center เปิดให้บริการดังต่อไปนี้
· Co-Location
· Dedicated Server
· Cloud Computing

Co-Location
Co-Location คือ การบริการรับฝากเครื่อง Server การเช่าแบบ Co-Location สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการสร้างห้อง Data Center เองได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การบริการ Co-Location Server ยังดำเนินการด้วยวิธี Remote Access (Telnet Terminal) เปรียบเสมือนการนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่อง Co-Location Server  จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเครื่อง Server อยู่แล้ว และต้องการให้ server สามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็ว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท

Dedicated Server
Dedicated Server คือ การบริการให้เช่า Server โดยไม่ต้องลงทุนซื้อ Server เอง ทำให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับ Web hosting ธรรมดาที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Email, Webmail, Web Hosting บริการนี้เหมาะสำหรับรองรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูง, มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Web Hosing ที่มีความต้องการใช้งานและควบคุมได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องคอยดูแลเองและลงทุนไม่สูงมากนัก เพราะไม่ต้องซื้อ Server เพื่อใช้งานเองและสามารถบริหาร Dedicated Server ด้วยวิธี Remote Access (Telnet, Terminal) เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่อง Dedicated Server ผู้ใช้งานสามารถแบ่งพื้นที่จัดสรรการใช้งานได้ตามต้องการอย่างเต็มที่

Cloud Computing
Cloud Computing คือ เทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีรูปแบบการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งระบบไอที, ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์บนระบบเครือข่ายภายใต้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้น ซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งการให้บริการ Cloud Computing นี้เป็นการให้บริการระบบสารสนเทศเสมือนจริงบนเครือข่ายภายใน (Private Network) โดยคิดค่าบริการตามอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ตามรูปแบบของ Package ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบริการเสริม ตามจำนวนและขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วยตนเอง

อ้างอิง :______.   (2010).  Data Center .    http://www.pttict.com/pttict/th/ptt-ict-data-center.html [ออนไลน์].

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s